นักศึกษาแลกเปลี่ยน

ปี ค.ศ. 2008  

นศ. FHU มา KKU ปี 2008
 

ปี ค.ศ. 2009
     
สรุปการไปเยือนของนศ. KKU สาขาวิชา MT ปี 2009
สรุปการมาเยือนของนศ. FHU สาขาวิชา MT ปี 2009
สรุปการมาเยือนของนศ. FHU สาขาวิชา PT ปี 2009
 

ปี ค.ศ. 2010           

สรุปการไปเยือนของนศ. KKU สาขา MT ปี 2010
สรุปการไปเยือนของนศ. KKU สาขา PT ปี 2010


ปี ค.ศ. 2011

ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 2011
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด 2011

ปี ค.ศ. 2009

สรุปการมาเยือน คณาจารย์ KHSU สาขา PT ปี 2009

 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482