[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by songta@kku.ac.th _VERSION 
 


  

คู่มือการเรียนการสอนวิชาภาคนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2563

คู่มือรายวิชา 450499 ภาคนิพนธ์ (Term paper) (ภาคปกติและโครงการพิเศษ) ปีการศึกษา 2562

 คู่มือฝึกงานโครงการพิเศษปีการศึกษา2561 ปรับปรุง 21 มี.ค.62.pdf

 คู่มือรายวิชาฝึกงานในโรงพยาบาล ปีการศึกษา 2561.pdf

 คู่มือรายวิชาฝึกงานในโรงพยาบาล61-29พย61.docx 

458442 บูรณาการคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2559

คู่มือรายวิชา 450499 ภาคนิพนธ์ (Term paper) (ปกติ และ โครงการพิเศษ) ปีการศึกษา 2561

คู่มือรายวิชา 459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2559

- ตารางวิชา 495 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ กลุ่ม 1.pdf 

- ตารางวิชา 495 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ กลุ่ม 2.pdf 

ตารางวิชา 495 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษ กลุ่ม 1. 

ตารางวิชา 495 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษ กลุ่ม 2.


ตารางวิชา 495 493 โครงงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ .pdf 

ตารางวิชา 495 493 โครงงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษ .pdf 

 

- คู่มือวิชา 459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ 2560

 คู่มือวิชา 459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ 2560

 

 

 

  


  


   

                                     

 

 

 

 

 

 

<<ตรา นศ. MT>> ,   <<ตรา นศ. PT>>                     

3 / ธ.ค. / 2562
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 1-2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 / ก.ค. / 2562
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2-2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 / ม.ค. / 2562
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 1-2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 / ส.ค. / 2561
คู่มือนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 / ม.ค. / 2561
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2-2560 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 / ม.ค. / 2561
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2-2560 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 / ม.ค. / 2561
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2-2560 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 / ก.ค. / 2560
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 1-2560 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 / ม.ค. / 2560
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2-2559 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
ฝ่ายวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี
เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 25551 / ก.พ. / 2555
เปิดหีบออกเสียง สรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 21 / ธ.ค. / 2554
มอบรางวัลโครงการส่งเสริมการประเมินรายวิชาของนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์
ปีการศึกษา 255415 / ธ.ค. / 2554
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Research Base Teaching and Learning
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554 15 / ธ.ค. / 2554
โครงการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2554
โรงเรียนปิยมหาราชาลัย จ.นครพนม และโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร 5 / ก.ค. / 2554
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบีแก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 5 / ก.ค. / 2554
 << มกราคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเตรียมพร้อม“แนวทางการบูรณาการเรื่องบุหรี่และสารเสพติดเข้าสู่การเรียนการสอน การวิจัยและกิจกรรมนักศึกษา”
กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
โครงการแนะแนวสัญจร
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ได้มาเยี่ยมชมคณะเทคนิคการแพทย์
การสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคนิคการแพทย์
joker123แจกเงินฟรี ทดลองเล่นเลย 50 บาท
joker123แจกเงินฟรี ทดลองเล่นเลย 50 บาท
ทดสอบ
ตารางสอบ
ปฏิทินการศึกษา2558เทคนิคการแพทย์โครงการพิเศษ
ปฏิทินการศึกษาโครงการพิเศษ 2556
การจัดการเรียนการสอนเทคนิคการแพทย์ปี2556ภาคพิเศษ
ตารางเรียน
http://www.jimmychoosalesnow.com
โครงการพิเศษ 55


 

ฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มข.

       โครงสร้าง
       บุคลากรกลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการ

      ขอบข่ายงานที่รับผิด
ชอบ
การขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ
ภาระงานสำหรับผู้ดำรง
ตำแหน่งวิชาการ มข.
อาจารย์ประสานงานรายวิชา
 
การสอบใบประกอบวิชาชีพ
ตำราและสื่อการสอน

ห้องสมุดคณะ 
: : Academic Affair Office.
ผู้ดูแลระบบ:  Email :songta@kku.ac.th 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482