[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by songta@kku.ac.th _VERSION 
 


 คู่มือรายวิชา 459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2559

- ตารางวิชา 495 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ กลุ่ม 1.pdf 

- ตารางวิชา 495 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ กลุ่ม 2.pdf 

ตารางวิชา 495 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษ กลุ่ม 1. 

ตารางวิชา 495 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษ กลุ่ม 2.


ตารางวิชา 495 493 โครงงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ .pdf 

ตารางวิชา 495 493 โครงงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษ .pdf 

 

- คู่มือวิชา 459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ 2560

 คู่มือวิชา 459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ 2560

 

 

 

  


  


   

                                     

 

 

 

 

 

 

<<ตรา นศ. MT>> ,   <<ตรา นศ. PT>>                     

26 / ก.ค. / 2560
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 1-2560 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 / ม.ค. / 2560
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2-2559 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 / ส.ค. / 2559
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2-2558 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 / ก.ค. / 2559
หลักสูตรที่คณะเปิดทำการเรียนการสอน
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 / ก.พ. / 2559
ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 / ม.ค. / 2559
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 / ต.ค. / 2558
ตารางเรียน
ตารางเรียน ตารางเรียนรายชั่วโมง นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 / ส.ค. / 2558
รายชื่อนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 / ส.ค. / 2558
ตารางสอบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
ฝ่ายวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี
เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 25551 / ก.พ. / 2555
เปิดหีบออกเสียง สรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 21 / ธ.ค. / 2554
มอบรางวัลโครงการส่งเสริมการประเมินรายวิชาของนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์
ปีการศึกษา 255415 / ธ.ค. / 2554
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Research Base Teaching and Learning
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554 15 / ธ.ค. / 2554
โครงการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2554
โรงเรียนปิยมหาราชาลัย จ.นครพนม และโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร 5 / ก.ค. / 2554
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบีแก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 5 / ก.ค. / 2554
 << พฤศจิกายน 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 

 
ฝ่ายวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี
โครงการ จากพี่ถึงน้อง: เตรียมตัวอย่างไรจึงจะสอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน
โครงการแนะแนวสัญจร
คณะเทคนิคการแพทย์ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
บุคลากรคณะฯรำลึกถึงพระคุณอาจารย์
ตารางสอบ
ปฏิทินการศึกษา2558เทคนิคการแพทย์โครงการพิเศษ
ปฏิทินการศึกษาโครงการพิเศษ 2556
การจัดการเรียนการสอนเทคนิคการแพทย์ปี2556ภาคพิเศษ
ตารางเรียน
http://www.jimmychoosalesnow.com
โครงการพิเศษ 55
สมัครสอบโครงการพิเศษ
The new TAG Heuer Formula 1 Lady watch
ทดสอบ


 

ฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มข.

       โครงสร้าง
       บุคลากรกลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการ

      ขอบข่ายงานที่รับผิด
ชอบ
การขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ
ภาระงานสำหรับผู้ดำรง
ตำแหน่งวิชาการ มข.
อาจารย์ประสานงานรายวิชา
 
การสอบใบประกอบวิชาชีพ
ตำราและสื่อการสอน

ห้องสมุดคณะ 
: : Academic Affair Office.
ผู้ดูแลระบบ:  Email :songta@kku.ac.th 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482