[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by songta@kku.ac.th _VERSION 
 


  

คู่มือการเรียนการสอนวิชาภาคนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2563

คู่มือรายวิชา 450499 ภาคนิพนธ์ (Term paper) (ภาคปกติและโครงการพิเศษ) ปีการศึกษา 2562

 คู่มือฝึกงานโครงการพิเศษปีการศึกษา2561 ปรับปรุง 21 มี.ค.62.pdf

 คู่มือรายวิชาฝึกงานในโรงพยาบาล ปีการศึกษา 2561.pdf

 คู่มือรายวิชาฝึกงานในโรงพยาบาล61-29พย61.docx 

458442 บูรณาการคุณภาพทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2559

คู่มือรายวิชา 450499 ภาคนิพนธ์ (Term paper) (ปกติ และ โครงการพิเศษ) ปีการศึกษา 2561

คู่มือรายวิชา 459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2559

- ตารางวิชา 495 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ กลุ่ม 1.pdf 

- ตารางวิชา 495 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ กลุ่ม 2.pdf 

ตารางวิชา 495 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษ กลุ่ม 1. 

ตารางวิชา 495 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษ กลุ่ม 2.


ตารางวิชา 495 493 โครงงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ .pdf 

ตารางวิชา 495 493 โครงงานวิจัยทางเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2560 โครงการพิเศษ .pdf 

 

- คู่มือวิชา 459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ 2560

 คู่มือวิชา 459 491 สัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ 2560

 

 

 

  


  


   

                                     

 

 

 

 

 

 

<<ตรา นศ. MT>> ,   <<ตรา นศ. PT>>                     

21 / ก.ค. / 2564
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 1-2563 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 / ธ.ค. / 2562
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 1-2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 / ก.ค. / 2562
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2-2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 / ม.ค. / 2562
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 1-2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 / ส.ค. / 2561
คู่มือนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 / ม.ค. / 2561
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2-2560 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 / ม.ค. / 2561
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2-2560 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 / ม.ค. / 2561
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2-2560 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 / ก.ค. / 2560
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 1-2560 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
ฝ่ายวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ให้ความสำคัญกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี
เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 25551 / ก.พ. / 2555
เปิดหีบออกเสียง สรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 21 / ธ.ค. / 2554
มอบรางวัลโครงการส่งเสริมการประเมินรายวิชาของนักศึกษาผ่านทางเว็บไซต์
ปีการศึกษา 255415 / ธ.ค. / 2554
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Research Base Teaching and Learning
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554 15 / ธ.ค. / 2554
โครงการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2554
โรงเรียนปิยมหาราชาลัย จ.นครพนม และโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร 5 / ก.ค. / 2554
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบีแก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 5 / ก.ค. / 2554
 << มกราคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 

 
ตัวแทนบุคลากรกลุ่มภารกิจด้านวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้นำผลงานในด้านต่างๆ ไปร่วมแสดงในงาน Show and Share 2010
โครงการปรับปรุงโครงสร้างการทำงาน
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรม รูปแบบที่ถูกต้องของการเขียนวิทยานิพนธ์
นศ. แลกเปลี่ยน PT
ฝ่ายวิชาการเข้าร่วมบรรยายในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
จีนปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัว
นาโอมิ โอซากะ เริ่มป้องกันตำแหน่งด้วยชัยชนะที่โดดเด่น
วัยรุ่นที่จัดขึ้นในสหราชอาณาจักร ได้รับการขนานนามว่าเป็นคนจับตัวประกัน
ผู้เชี่ยวชาญเตือนชาวอังกฤษหลายล้านคนดื่มแอลกอฮอล์ในระดับที่เป็นอันตรายที่บ้าน
ชิลีเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่สี่ ท่ามกลางผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น
____________ Pg Wizdom Wonders ___ ____________ Pg _______
เป็นผู้นำหรือหลีกทาง ผู้อาวุโส Tobias Ellwood กล่าวกับ Boris Johnson
โควิดในสหราชอาณาจักร: รายงานผู้ป่วยที่ระดับต่ำสุดเป็นเวลาหนึ่งเดือน
โนวัค ยอโควิช แข้งเทนนิสดังถูกเนรเทศ หลังแพ้ศึกวีซ่าออสเตรเลีย
แผนการปกป้องอุทยานแห่งชาติของอังกฤษที่กำหนดไว้


 

ฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มข.

       โครงสร้าง
       บุคลากรกลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการ

      ขอบข่ายงานที่รับผิด
ชอบ
การขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ
ภาระงานสำหรับผู้ดำรง
ตำแหน่งวิชาการ มข.
อาจารย์ประสานงานรายวิชา
 
การสอบใบประกอบวิชาชีพ
ตำราและสื่อการสอน

ห้องสมุดคณะ 
: : Academic Affair Office.
ผู้ดูแลระบบ:  Email :songta@kku.ac.th 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482