[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by songta@kku.ac.th _VERSION 
 


  

  

3 / ธ.ค. / 2562 : รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 1-2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12 / ก.ค. / 2562 : รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2-2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 / ม.ค. / 2562 : รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 1-2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 / ส.ค. / 2561 : คู่มือนักศึกษา
คู่มือนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 / ม.ค. / 2561 : รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2-2560 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 / ม.ค. / 2561 : รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2-2560 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 / ม.ค. / 2561 : รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2-2560 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
26 / ก.ค. / 2560 : รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 1-2560 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น1
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 / ม.ค. / 2560 : รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2-2559 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1 / ส.ค. / 2559 : รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2-2558 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 / ก.ค. / 2559 : นักศึกษา/บุคคลทั่วไป
หลักสูตรที่คณะเปิดทำการเรียนการสอน
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10 / ก.พ. / 2559 : ตารางเรียน
ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
29 / ม.ค. / 2559 : รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
21 / ต.ค. / 2558 : ตารางเรียน
ตารางเรียน
ตารางเรียน ตารางเรียนรายชั่วโมง นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 / ส.ค. / 2558 : รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 / ส.ค. / 2558 : ตารางสอบ
ตารางสอบนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
27 / ส.ค. / 2558 : ข้อมูลการดำเนินงานรายวิชา
ข้อมูลการดำเนินงานรายวิชา
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
21 / ส.ค. / 2558 : นักศึกษา/บุคคลทั่วไป
ประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1851-2558ประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 / ม.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอนทบทวนสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2555
ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2555
5 / ก.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุนมูลนิธิฮิตาชิ และทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย
เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา 2555

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 

ฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ มข.

       โครงสร้าง
       บุคลากรกลุ่มภารกิจด้าน
วิชาการ

      ขอบข่ายงานที่รับผิด
ชอบ
การขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการ
ภาระงานสำหรับผู้ดำรง
ตำแหน่งวิชาการ มข.
อาจารย์ประสานงานรายวิชา
 
การสอบใบประกอบวิชาชีพ
ตำราและสื่อการสอน

ห้องสมุดคณะ 
: : Academic Affair Office.
ผู้ดูแลระบบ:  Email :songta@kku.ac.th 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482