การสอบใบประกอบวิชาชีพ


      

 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ปี 2557
 
ปี 2554
  พรบ. เกี่ยวกับวิชากฏหมาย
  กำหนดการทบทวนความรู้ ปี พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 2
  กำหนดการทบทวนความรู้ ปี พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1
  สอบใบประกอบวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2554
ปี 2553
  เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
  กำหนดการทบทวนความรู้ ปี พ.ศ.2553 ครั้งที่ 1
  สอบใบประกอบวิชาชีพ ครั้งที่ 1/2553
  กำหนดการทบทวนความรู้ ปี พ.ศ.2553 ครั้งที่ 2
  สอบใบประกอบวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2553
   
 สาขาวิชากายภาพบำบัด
ปี 2554
  กำหนดการทบทวนความรู้ ปี พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1
ปี 2553
  สอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
   การรับสมัครและการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและใบอนุญาต
   



        

          

           
                      
                               




 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482